Mentions légales

Uitgever: Chomette Benelux

Maatschappelijke zetel:
Kasteellan 124
1081 Koekelberg
Tél. : 024183838
benelux@chomette.com

N° BCE : 0463358607
Maatschappelijk kapitaal: 95 131 €
ONSS N°: 46 699
BTW-code: BE 0 463 358 607

Directeur van de publicatie: Thierry Drecq
Concept, realisatie en hosting: RnD
6 Boulevard des Capucines
75009 Paris - France

Voor meer informatie of opmerkingen over deze site kunt u ons hier contacteren

Conform de wet van 6 januari 1978 werd de computergestuurde verwerking van persoonsgegevens op basis van deze website aangegeven bij de Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) die een ontvangstbewijs uitreikte onder nummer 1330779.

De informatie die op deze website wordt gevraagd, is uitsluitend bestemd voor gebruik door de groep E.CF en mag als dusdanig niet overgedragen worden aan derden zonder uw instemming.
Als gebruiker hebt u het recht op inzage, wijziging en schrapping van uw gegevens. U kunt daartoe een schrijven richten tot:

E.CF
1, rue René Clair – BP1
91355 Grigny Cedex Frankrijk
VEILIGHEIDSFICHES Klik hier voor de veiligheidsfiches van onze producten.
Voer de naam in van uw leverancier-verdeler en volg de instructies.